MODUŁOWY SHOOT HOUSE

  • Modułowy system do treningu z wykorzystaniem amunicji bojowej;
  • Rozwiązanie dzięki, któremu uzyskujesz możliwość wykonania zamkniętej przestrzeni treningowej dostosowanej do Twoich potrzeb np.: strzelnica typu shoot house, strzelnica zewnętrzna, miejsce do treningów walki w pojeździe, itp.;
  • Odpowiedź na potrzebę stopniowania trudności, zmianę warunków oraz stawiania wyzwań w treningu CQB;
  • Możliwość budowy obiektu treningowego niemalże w pełni odpowiadającego przyszłemu celowi operacji;
  • Trening z wykorzystaniem amunicji bojowej o energii początkowej pocisku do 3600J;
  • Dzięki modułowości systemu możesz rozłożyć realizacje na etapy dostosowane do Twoich możliwości finansowych. Już nie musisz znać wszystkich swoich potrzeb, możliwości na początku inwestycji;
  • Nowoczesne rozwiązanie łączące wymagania użytkowników z prostotą konstrukcji!
  • Narzędzie do treningu walki z wykorzystaniem amunicji bojowej jakiego jeszcze nie było!

SPECYFIKACJA

MoST-SH daje możliwość konfiguracji różnych pomieszczeń przy wykorzystaniu tego samego zestawu modułów. Poniżej prezentujemy przykładowy zestaw modułów i dwie wersje pomieszczeń, które powstały na jego bazie.

MoST-SH umożliwia tworzenie obiektów treningowych o dowolnej powierzchni.

MoST-SH może zostać posadowiony w sąsiedztwie modułowej strzelnicy  taktycznej MoST-5 lub MoST-10, w efekcie czego użytkownik uzyskuje kompleks szkoleniowy  umożliwiający prowadzenie każdego rodzaju treningów taktycznych.