STRZELNICA KONTENEROWA

 • to w pełni zamknięty obiekt wyposażony w kulochwyt, system klimatyzacji i ogrzewania, system fitrowentylacji, oświetlenie, okładziny balistyczne, ściany izolowane cieplnie i akustycznie;
 • umieszczona jest w kontenerze o wymiarach 40 ft HC, co umożliwia jej łatwy i szybki transport oraz posadowienie na płaskim podłożu w dowolnej lokalizacji;
 • służy do prowadzenia szkoleń i treningów strzeleckich ze stałych oraz zmiennych linii otwarcia ognia;
 • to w zależności od potrzeb użytkownika do wyboru kulochwyt granulowany lub kulochwyt blokowy;
 • to możliwość prowadzenia ognia z amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J,

Włączając w to następujące rodzaje broni:

 • broń pneumatyczna, kaliber 4,5mm(śrut),
 • pistolet i karabin bocznego zapłonu, np. kaliber 5,6mm,
 • pistolet i rewolwer centralnego zapłonu, np. kaliber 7,62mm; 9,65mm; 11,43mm,
 • strzelba gładkolufowa, kalibru wagomiarowego 12,
 • karabinek i karabin np. 7,62 mm NATO (z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających);

To długość osi strzelań:

 • kulochwyt granulowany od 9 m (jeden kontener) do 21 m (dwa kontenery),
 • kulochwyt blokowy od 11 m (jeden kontener) do 23 m (dwa kontenery);
 • zapewnia pełne bezpieczeństwo przed wydostaniem się pocisku na zewnątrz przy przypadkowym strzale w zakresie kąta 360o;
 • zapewnia czystość powietrza wewnętrznego na wysokim poziomie dzięki odpowiedniej filtracji powietrza i laminarnemu przepływowi powietrza;
 • to ochrona środowiska zewnętrznego przed zanieczyszczeniem pyłowym – brak emisji pyłów do otoczenia dzięki zastosowaniu wysokoskutecznych filtrów HEPA;
 • zapewnia niski poziom hałasu na zewnątrz strzelnicy;
 • zapewnia energooszczędność dzięki zastosowaniu pompy ciepła w układzie klimatyzacji i ogrzewania.

WIZUALIZACJA