MoST-2 Strzelnica Kontenerowa

 • to w pełni zamknięty obiekt wyposażony w kulochwyt, system klimatyzacji i ogrzewania, system fitrowentylacji, oświetlenie, okładziny balistyczne, ściany izolowane cieplnie i akustycznie;
 • umieszczona jest w jednym, dwóch lub trzech kontenerach o wymiarach 40 ft HC, co umożliwia jej łatwy i szybki transport oraz posadowienie na płaskim podłożu w dowolnej lokalizacji;
 • służy do prowadzenia szkoleń i treningów strzeleckich ze stałych oraz zmiennych linii otwarcia ognia;
 • to w zależności od potrzeb użytkownika do wyboru kulochwyt granulowany lub kulochwyt blokowy;
 • to możliwość prowadzenia ognia z amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J, włączając w to następujące rodzaje broni:
 • broń pneumatyczna, kaliber 4,5 mm (śrut),
 • pistolet i karabin bocznego zapłonu, np. kaliber 5,6 mm,
 • pistolet i rewolwer centralnego zapłonu, np. kaliber 7,62 mm; .38; .45 ACP,
 • strzelba gładkolufowa, do kalibru wagomiarowego 12,
 • karabinek i karabin np. 7,62 mm NATO (z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających);
 • to długość osi strzelań do 25 m (trzy kontenery);
 • to kulochwyt granulowany lub blokowy;
 • zapewnia pełne bezpieczeństwo przed wydostaniem się pocisku na zewnątrz przy przypadkowym strzale w zakresie kąta 360o;
 • zapewnia czystość powietrza wewnętrznego na wysokim poziomie dzięki filtracji powietrza o skuteczności 99,9% i laminarnemu przepływowi powietrza;
 • to ochrona środowiska zewnętrznego przed zanieczyszczeniem pyłowym – brak emisji pyłów do otoczenia;
 • zapewnia niski poziom hałasu na zewnątrz strzelnicy;
 • zapewnia energooszczędność dzięki zastosowaniu pompy ciepła w układzie klimatyzacji i ogrzewania.

WIZUALIZACJA