Modułowe Strzelnice Taktyczne MoST-5 i MoST-10

Modułowe strzelnice taktyczne MoST są w pełni zamkniętymi obiektami, przeznaczonymi do wszelkiego rodzaju treningów strzeleckich ze stałych oraz zmiennych linii otwarcia ognia. Umożliwiają przeprowadzanie szkoleń i treningów w dowolnie wybranej lokalizacji w ciągu całego roku, bez względu na warunki atmosferyczne. Strzelnice są zbudowane z modułów stalowych, dostarczanych do wybranego miejsca i skręcanych ze sobą po ustawieniu na wyrównanym i utwardzonym podłożu. Posadowiony w ten sposób obiekt nie jest trwale związany z gruntem, a jego montaż oraz przekazanie do eksploatacji zajmuje od 30 do 60 dni.

Rozwiązanie techniczne strzelnicy oraz konstrukcja obiektu spełniają następujące wymogi:

 • bezpieczeństwa balistycznego, co oznacza brak możliwości wydostania się z obiektu wystrzelonych pocisków oraz możliwość prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J.
 • najwyższej jakości powietrza wewnętrznego o czystości niespotykanej w tego typu obiektach. Stężenia szkodliwych zanieczyszczeń, w tym związków ołowiu, są na granicy oznaczalności,
 • ochrony środowiska zewnętrznego przed zanieczyszczeniem pyłowym – praktycznie brak emisji pyłów do otoczenia,
 • ochrony środowiska zewnętrznego przed hałasem – poziom hałasu zewnętrznego w odległości 5m od strzelnicy nie przekracza 55 dB(A),
 • energooszczędności – w grzewczo-chłodzącym systemie wentylacyjnym zastosowano rekuperator powietrze – powietrze oraz pompę ciepła powietrze-czynnik chłodniczy

SPECYFIKACJA

Strzelnice są zbudowane z modułów stalowych o szerokości 2,5 m, wysokości wewnętrznej 2,5 m oraz długości 6 lub 12 m (zależnie od typowielkości). Po skręceniu ze sobą modułów powstaje zwarty obiekt mogący spełniać rozmaite funkcje, w tym najważniejszą – strefę strzelań, a także funkcje towarzyszące użytkowaniu w pełni profesjonalnej ćwiczebnej strzelnicy taktycznej.

Oferujemy osiem wielkości strzelnic różniących się szerokością i długością osi strzelań:

 1. Strzelnica MoST-5 o szerokości strefy strzelań 5 m oraz długościach osi strzelań 25, 50, 100 i 200 m
 2. Strzelnica MoST-10 o szerokości strefy strzelań 10 m oraz długościach osi strzelań 25, 50, 100 i 200 m

Modułowa budowa strzelnic pozwala na zmianę standardowych długości dla każdej wielkości przez zwiększenie lub zmniejszenie liczby modułów, stosownie do życzenia nabywcy. Strzelnicę można również zdemontować i ponownie zmontować w innej lokalizacji w dowolnym momencie eksploatacji. Ponieważ szerokość modułów wynosi 2,5 m, każdorazowa zmiana ilości modułów będzie skutkować zmianą długości będącą wielokrotnością wymiaru 2,5 m.

Strzelnice MoST są zbudowane z następujących modułów:

 • modułu logistycznego,
 • modułu komunikacyjnego,
 • modułu stanowiskowego,
 • modułów strzeleckich,
 • modułu kulochwytowego,
 • modułu wentylacyjnego.

Moduły narażone na ostrzał mają konstrukcję ramową, spawaną, wyłożoną odpowiednimi blachami stalowymi trudno ścieralnymi, odpornymi na przebicie pociskami. Moduły są dostarczane oddzielnie na miejsce montażu, gdzie są ustawiane na wyrównanym i utwardzonym podłożu, a następnie ze sobą skręcane. Po zmontowaniu modułów w jedną spójną całość, do ścian bocznych oraz do ściany górnej są montowane panele elewacyjne o odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej. Po podłączeniu zasilania oraz zainstalowaniu odpowiedniego wyposażenia obiekt jest gotowy do użytkowania.

Moduł logistyczny

Moduł ten pełni funkcję stanowiska kierowania strzelaniem. Znajduje się w nim stanowisko pracy instruktora z monitorem podglądowym hali strzelań oraz urządzeniami do sterowania wentylacją, oświetleniem, nagłośnieniem i innymi urządzeniami technicznymi. Moduł ma drzwi antywłamaniowe klasy RC-4  w ścianie zewnętrznej oraz drzwi kuloodporne w ścianie między modułem logistycznym a modułem komunikacyjnym. Okna ze szkleniem obustronnie bezpiecznym posiadają klasę P4. W pomieszczeniu znajdują się ponadto urządzenia klasy S1 do przechowywania broni i amunicji. Konfiguracja wyposażenia modułu może być także wykonana zgodnie z życzeniem klienta.

Moduł komunikacyjny

Moduł ten zapewnia komunikację między modułem logistycznym a modułem stanowiskowym. W pomieszczeniu znajduje się komora rozprężna „Air Wall” dostarczająca świeże powietrze do strzelnicy. Moduł jest wyłożony wewnątrz panelami antyrykoszetowymi.

Moduł stanowiskowy

W tym module znajdują się wydzielone stanowiska strzeleckie, oddzielone demontowalnymi przegrodami. Nad każdym stanowiskiem znajduje się oświetlenie sufitowe oraz kamery IP. Na życzenie klienta przy każdym stanowisku jest umieszczony pulpit do sterowania tarczociągiem. Moduł jest wyłożony wewnątrz panelami antyrykoszetowymi.

Moduły strzeleckie

Moduły o długości 2,5 m połączone ze sobą tworzą halę strzelań, o długościach osi strzelań 25, 50, 100 i 200 m. Moduły są wyłożone wewnątrz panelami  antyrykoszetowymi. Na życzenie w hali strzelań można umieścić kulochwyty mobilne. Jeżeli kulochwyty te będą ustawione równolegle do obu ścian bocznych możliwy będzie ostrzał hali strzelań w zakresie kąta 180° za wyjątkiem pocisków przeciwpancernych, smugowych i zapalających.

Moduł kulochwytowy

Moduł ten jest wyposażony w kulochwyt granulowany oraz blokowy, umieszczony na całej szerokości modułu. W tym module znajdują się także górne i dolne elementy podłączeniowe do systemu wentylacyjnego.Moduł jest wyłożony wewnątrz panelami antyrykoszetowymi. Kulochwyt granulowany pozwala na wykonanie ok. 100 tys. strzałów na każdej osi strzeleckiej. Po okresowym czyszczeniu kulochwyt granulowany nadaje się do ponownego użycia.

Moduł wentylacyjny

Moduł ten jest utworzony ze złączonych ze sobą dwóch modułów o szerokości 2,5 m, co daje łączną szerokość 5 m. Przy długości modułu 6 m (dla MoST-5) oraz 12 m (dla MoST-10) daje to powierzchnię, na której zlokalizowano urządzenia filtrowentylacyjne oraz centralę rekuperacyjną nawiewno-wywiewną. Urządzenia filtrowentylacyjne są wyposażone w filtry wysokoskuteczne HEPA H13, wychwytujące 99,95% cząsteczek o wielości 0,3 µm. Te filtry oczyszczają zarówno powietrze wewnątrz strzelnicy, jak i to usuwane na zewnątrz, zapewniając jakość powietrza o czystości niespotykanej w tego typu obiektach. Oprócz unikatowego systemu filtracji powietrza w centrali nawiewno-wywiewnej dostarczającej świeże powietrze zastosowano dwustopniowy system odzysku ciepła w postaci rekuperatora płytowego oraz pompy ciepła. Dzięki tym rozwiązaniom uzyskuje się znaczną oszczędność energii podczas ogrzewania powietrza w okresie zimowym oraz chłodzenia w okresie letnim. Automatyka zastosowanego systemu zapewnia utrzymywanie stałych parametrów powietrza wewnętrznego przez cały rok. Zastosowane urządzenia wentylacyjno- grzewcze posiadają zasilanie elektryczne.

 

Moduł samochodowy

Jako opcję oferujemy wykonanie jednego z modułów strzeleckich wyposażonego w drzwi, przez które można z zewnątrz wprowadzić na halę strzelań samochód lub inny przedmiot o dużych wymiarach.

Zastosowane w strzelnicach MoST nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalają na prowadzenie zarówno indywidualnych treningów strzeleckich, jak i treningów w parach oraz zespołach zadaniowych, dowolnie konfigurowanych zależnie od potrzeb użytkownika. Dzięki zastosowaniu systemów komputerowych, opcje wyposażenia balistycznego pozwalają na programowanie różnych scenariuszy zadań strzeleckich.

W skład wyposażenia balistycznego wchodzą:

 • kulochwyt główny,
 • panele antyrykoszytowe,
 • system ruchomych celów (tarczociąg, obrotnica, podnośnik)- jako opcja,
 • oświetlenie podstawowe, taktyczne i awaryjne,
 • system audio,
 • system monitoringu.

Strzelnice MoST zapewniają:

 • prowadzenie ognia ze stałych i zmiennych linii otwarcia ognia,
 • maksymalne bezpieczeństwo użytkowania dzięki uzyskaniu kątów rykoszetowania poniżej 13°,
 • brak możliwości wydostania się ze strzelnicy wystrzelonych pocisków,
 • wysoka żywotność kulochwytów,
 • możliwość prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J.

System ruchomych celów (tarczociąg, obrotnica, podnośnik)
Tarczociąg charakteryzuje:

 • podwyższona odporność na ostrzał,
 • regulowana bezstopniowo prędkość,
 • możliwość sterowania z komputera, tabletu, laptopa, panelu sterującego, ekranu dotykowego itp.,
 • możliwość programowalnego zatrzymywania w dowolnym miejscu z dużą dokładnością,
 • cicha i bezawaryjna praca dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów.

Obrotnicę charakteryzuje:

 • podwyższona odporność na ostrzał,
 • regulowana bezstopniowo prędkość obrotowa w zakresie pełnego kąta obrotu (360°),
 • możliwość doposażenia w ramię przy celach chowających się za przeszkodą,
 • możliwość zamontowania w systemie tarczociągu lub podnośnika.

Podnośnik charakteryzuje:

 • podwyższona odporność na ostrzał,
 • regulowana bezstopniowo prędkość podnoszenia,
 • możliwość programowalnego zatrzymywania na dowolnej wysokości,
 • możliwość zamontowania w systemie tarczociągu lub obrotnicy.

Oświetlenie taktyczne
Oświetlenie taktyczne składa się z systemowych opraw oświetleniowych LED RGB (białych i kolorowych) do montażu w liniach osi strzeleckich, do oświetlenia przestrzeni strzelań oraz celów.
Oprawy oświetleniowe LED z osłonami balistycznymi charakteryzują się:

 • odpornością na ostrzał,
 • możliwością sterowania z komputera, tabletu, laptopa, panelu sterującego, ekranu dotykowego itp.,
 • możliwością bezstopniowego regulowania jasności,
 • możliwością używania lamp jako stroboskopów,
 • możliwością grupowego sterowania systemami oświetleniowymi.

System audio
Zintegrowany, w pełni programowalny system audio daje możliwość programowania różnych dźwięków zgodnie ze scenariuszem zadań strzeleckich (opcja).

System monitoringu
System monitoringu umożliwia:

 • obserwację zdarzeń w trakcie prowadzenia treningów strzeleckich nad każdym stanowiskiem strzeleckim,
 • rejestrację zdarzeń z możliwością ich dowolnego odtwarzania,
 • wbudowanie kamer wizyjnych do określania miejsca trafienia (opcja).

Opcjonalnie oferujemy kulochwyty mobilne, które mogą być ustawione w hali strzelań w dowolnych konfiguracjach tworząc przestrzeń tzw. „shoot house” umożliwiającą prowadzenia treningów taktycznych. Poniżej przykładowa konfiguracja.