Kulochwyty Mobilne
  • open panel

Kulochwyty Mobilne

Kulochwyty mobilne służą do prowadzenia treningów taktycznych w strzelnicach krytych lub otwartych. Można je dowolnie ustawiać w rzędzie lub używać jako kulochwyty pojedyncze. Z kulochwytów mobilnych można uzyskać dowolne konfiguracje, dzięki którym tworzy się pomieszczenia treningowe typu „shoot house”. Do kulochwytów można prowadzić ogień przy użyciu amunicji o energii początkowej pocisku do 3600J,  w szczególności amunicji o kalibrze 9 mm; 5,62 mm; 7,62 mm (w tym 7,62 NATO) z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających. Kulochwyty są zbudowane z blachy trudnościeralnej gr.10mm, do której są przyklejane gumowe panele antyrykoszetowe gr.50mm lub z bloków gumowych gr.280mm ustawionych przed płytą kulochwytową.

kulochwyty - tabelka

KULOCHWYTY MOBILNE Z OPCJĄ ,,SHOOT HOUSE”

Opcjonalnie oferujemy kulochwyty mobilne, które mogą być ustawione w hali strzelań w dowolnych konfiguracjach tworząc przestrzeń tzw. „shoot house” umożliwiającą prowadzenia treningów taktycznych. Poniżej przykładowa konfiguracja.

© 2016 Modułowe Strzelnice Taktyczne
Powered By DynamiX