Kulochwyty mobilne

Kulochwyty mobilne służą do prowadzenia treningów taktycznych w strzelnicach krytych lub otwartych. Można je dowolnie ustawiać w rzędzie lub używać jako kulochwyty pojedyncze. Z kulochwytów mobilnych można uzyskać dowolne konfiguracje, dzięki którym tworzy się pomieszczenia treningowe typu „shoot house”.

Do kulochwytów można prowadzić ogień przy użyciu amunicji o energii początkowej pocisku do 3600J, w szczególności amunicji o kalibrze 9 mm; 5,56 x 45 mm; 7,62 x 39 mm (w tym 7,62 NATO) z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających. Natomiast w przypadku kulochwytu KMB-600 można prowadzić ogień przy użyciu amunicji o energii początkowej pocisku nawet do 6600J np. .338 LM.