MoST-5, MoST-10 Modułowe Strzelnice Taktyczne

Modułowe strzelnice taktyczne MoST są zamkniętymi obiektami, przeznaczonymi do prowadzenia rozmaitych treningów strzeleckich zarówno dla służb mundurowych jak i klientów indywidualnych. Strzelnice są zbudowane ze stalowych modułów, dostarczanych w dowolne miejsce i skręcanych ze sobą po ustawieniu na utwardzonym podłożu, przy czym zmontowany w ten sposób obiekt nie jest trwale związany z gruntem. Całkowity czas budowy strzelnicy liczony od momentu złożenia zamówienia do oddania strzelnicy do eksploatacji wynosi w zależności od wielkości obiektu od 180 do 360 dni.

Zastosowane w strzelnicy rozwiązania zapewniają:

 • możliwość prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o energii początkowej pocisku do 3600J,
 • możliwość prowadzenia treningów strzeleckich ze stałych i ruchomych linii otwarcia ognia,
 • możliwość prowadzenia strzelań szkoleniowych, taktycznych, sportowych i rekreacyjnych,
 • możliwość strzelania seriami z broni automatycznej,
 • możliwość realizacji scenariuszy strzeleckich z wykorzystaniem tarczociągów, oświetlenia stroboskopowego, sztucznej mgły i efektów dźwiękowych,
 • możliwość tworzenia pomieszczeń tzw. „shoot house” oraz strzelania w zakresie kąta 180 stopni przy wykorzystaniu kulochwytów mobilnych umieszczonych w hali strzelań,
 • możliwość zdemontowania i ponownego montażu strzelnicy w nowej lokalizacji oraz możliwość zmiany długości strzelnicy w dowolnym momencie eksploatacji,
 • wentylację gwarantującą najwyższą czystość powietrza w trakcie prowadzenia strzelań, m.in. eliminację stężeń ołowiu do granicy oznaczalności,
 • klimatyzację utrzymującą przez cały rok odpowiednią temperaturę powietrza,
 • ochronę środowiska zewnętrznego poprzez brak emisji pyłów do otoczenia i niski poziom hałasu.

Strzelnice MoST-5 i MoST-10 posiadają certyfikat zgodności wydany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

SPECYFIKACJA

Strzelnice są zbudowane z modułów stalowych o długości wewnętrznej 2,5 m, wysokości 2,5 m oraz szerokości 5 m (MoST-5) oraz wysokości 2,9 m i szerokości 10 m (MoST-10) . Po skręceniu ze sobą modułów powstaje zwarty obiekt mogący spełniać rozmaite funkcje, w tym najważniejszą  strefę strzelań, a także funkcje towarzyszące użytkowaniu w pełni profesjonalnej ćwiczebnej strzelnicy taktycznej.

Oferujemy osiem wielkości strzelnic różniących się szerokością i długością osi strzelań:

 • Strzelnica MoST-5 o szerokości strefy strzelań 5 m oraz długościach osi strzelań 25, 50, 100 i 200 m
 • Strzelnica MoST-10 o szerokości strefy strzelań 10 m oraz długościach osi strzelań 25, 50, 100 i 200 m

Modułowa budowa strzelnic pozwala na zmianę standardowych długości dla każdej wielkości przez zwiększenie lub zmniejszenie liczby modułów, stosownie do życzenia nabywcy. Strzelnicę można również zdemontować i ponownie zmontować w innej lokalizacji w dowolnym momencie eksploatacji. Ponieważ długość modułów wynosi 2,5 m, każdorazowa zmiana ilości modułów będzie skutkować zmianą długości będącą wielokrotnością wymiaru 2,5 m.

Strzelnice MoST są zbudowane z następujących modułów:

 • modułu logistycznego,
 • modułu komunikacyjnego,
 • modułu stanowiskowego,
 • modułów strzeleckich,
 • modułu kulochwytowego,
 • modułu wentylacyjnego.

Moduły narażone na ostrzał mają konstrukcję ramową, spawaną, wyłożoną odpowiednimi blachami stalowymi trudnościeralnymi, odpornymi na przebicie pociskami. Moduły są dostarczane oddzielnie na miejsce montażu, gdzie są ustawiane na wyrównanym i utwardzonym podłożu, a następnie ze sobą skręcane. Po zmontowaniu modułów w jedną spójną całość, do ścian bocznych oraz do ściany górnej są montowane panele elewacyjne o odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej. Po podłączeniu zasilania oraz zainstalowaniu odpowiedniego wyposażenia obiekt jest gotowy do użytkowania.

Moduł logistyczny

Moduł ten pełni funkcję stanowiska kierowania strzelaniem. Znajduje się w nim stanowisko pracy instruktora z monitorem podglądowym hali strzelań oraz urządzeniami do sterowania wentylacją, oświetleniem, nagłośnieniem i innymi urządzeniami technicznymi. Moduł posiada drzwi wejściowe zewnętrzne oraz drzwi kuloodporne w ścianie między modułem logistycznym a modułem komunikacyjnym. Konfiguracja wyposażenia modułu może być wykonana zgodnie z życzeniem klienta. Istnieje także możliwość dostawienia kolejnych modułów logistycznych, które mogą spełniać funkcję np. punktu pomocy medycznej, sali odpraw, szatni itp.

Moduł komunikacyjny

Moduł ten zapewnia komunikację między modułem logistycznym a modułem stanowiskowym. W pomieszczeniu znajduje się komora rozprężna „Air Wall” dostarczająca świeże powietrze do strzelnicy. Moduł jest wyłożony wewnątrz panelami antyrykoszetowymi.

Moduł stanowiskowy

W tym module znajdują się wydzielone stanowiska strzeleckie, oddzielone demontowalnymi przegrodami. Nad każdym stanowiskiem znajduje się oświetlenie sufitowe oraz kamery IP. Na życzenie klienta przy każdym stanowisku jest umieszczony pulpit do sterowania tarczociągiem. Moduł jest wyłożony wewnątrz panelami antyrykoszetowymi.

Moduły strzeleckie

Moduły o długości 2,5 m połączone ze sobą tworzą halę strzelań, o długościach osi strzelań 25, 50, 100 i 200 m. Moduły są wyłożone wewnątrz panelami  antyrykoszetowymi. Na życzenie w hali strzelań można umieścić kulochwyty mobilne. Jeżeli kulochwyty te będą ustawione równolegle do obu ścian bocznych możliwy będzie ostrzał hali strzelań w zakresie kąta 180° za wyjątkiem pocisków przeciwpancernych, smugowych i zapalających.

Moduł kulochwytowy

Moduł ten jest wyposażony w kulochwyt granulowany oraz blokowy, umieszczony na całej szerokości modułu. W tym module znajdują się także górne i dolne elementy podłączeniowe do systemu wentylacyjnego.Moduł jest wyłożony wewnątrz panelami antyrykoszetowymi. Kulochwyt granulowany pozwala na wykonanie ok. 100 tys. strzałów na każdej osi strzeleckiej. Po okresowym czyszczeniu kulochwyt granulowany nadaje się do ponownego użycia.

Moduł wentylacyjny

Moduł ten jest utworzony ze złączonych ze sobą dwóch modułów o szerokości 2,5 m, co daje łączną szerokość 5 m. Przy długości modułu 6 m (dla MoST-5) oraz 12 m (dla MoST-10) daje to powierzchnię, na której zlokalizowano urządzenia filtrowentylacyjne oraz centralę rekuperacyjną nawiewno-wywiewną. Urządzenia filtrowentylacyjne są wyposażone w filtry wysokoskuteczne HEPA H13, wychwytujące 99,95% cząsteczek o wielości 0,3 µm. Te filtry oczyszczają zarówno powietrze wewnątrz strzelnicy, jak i to usuwane na zewnątrz, zapewniając jakość powietrza o czystości niespotykanej w tego typu obiektach. Oprócz unikatowego systemu filtracji powietrza w centrali nawiewno-wywiewnej dostarczającej świeże powietrze zastosowano dwustopniowy system odzysku ciepła w postaci rekuperatora płytowego oraz pompy ciepła. Dzięki tym rozwiązaniom uzyskuje się znaczną oszczędność energii podczas ogrzewania powietrza w okresie zimowym oraz chłodzenia w okresie letnim. Automatyka zastosowanego systemu zapewnia utrzymywanie stałych parametrów powietrza wewnętrznego przez cały rok. Zastosowane urządzenia wentylacyjno- grzewcze posiadają zasilanie elektryczne.

Moduł samochodowy

Jako opcję oferujemy wykonanie jednego z modułów strzeleckich wyposażonego w drzwi, przez które można z zewnątrz wprowadzić na halę strzelań samochód lub inny przedmiot o dużych wymiarach.

Zastosowane w strzelnicach MoST nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalają na prowadzenie zarówno indywidualnych treningów strzeleckich, jak i treningów w parach oraz zespołach zadaniowych, dowolnie konfigurowanych zależnie od potrzeb użytkownika. Dzięki zastosowaniu systemów komputerowych, opcje wyposażenia balistycznego pozwalają na programowanie różnych scenariuszy zadań strzeleckich.

W skład wyposażenia balistycznego wchodzą:

 • kulochwyt główny,
 • panele antyrykoszytowe,
 • system ruchomych celów (tarczociąg, obrotnica, podnośnik) – jako opcja,
 • oświetlenie podstawowe, taktyczne i awaryjne,
 • system audio,
 • system monitoringu.

Strzelnice MoST zapewniają:

 • prowadzenie ognia ze stałych i zmiennych linii otwarcia ognia,
 • maksymalne bezpieczeństwo użytkowania dzięki uzyskaniu kątów rykoszetowania 16°,
 • brak możliwości wydostania się ze strzelnicy wystrzelonych pocisków,
 • wysoka żywotność kulochwytów,
 • możliwość prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J.

Tarczociąg:

 • podwyższona odporność na ostrzał,
 • regulowana bezstopniowo prędkość,
 • możliwość sterowania z komputera, tabletu, laptopa, panelu sterującego, ekranu dotykowego itp.,
 • możliwość programowalnego zatrzymywania w dowolnym miejscu z dużą dokładnością,
 • cicha i bezawaryjna praca dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów.

Obrotnica:

 • podwyższona odporność na ostrzał,
 • regulowana bezstopniowo prędkość obrotowa w zakresie pełnego kąta obrotu (360°),
 • możliwość doposażenia w ramię przy celach chowających się za przeszkodą,
 • możliwość zamontowania w systemie tarczociągu lub podnośnika.

Podnośnik:

 • podwyższona odporność na ostrzał,
 • regulowana bezstopniowo prędkość podnoszenia,
 • możliwość programowalnego zatrzymywania na dowolnej wysokości.

Oświetlenie taktyczne

Oświetlenie taktyczne składa się z systemowych opraw oświetleniowych LED RGB (białych i kolorowych) do montażu w liniach osi strzeleckich, do oświetlenia przestrzeni strzelań oraz celów.

Oprawy oświetleniowe LED z osłonami balistycznymi charakteryzują się:

 • odpornością na ostrzał,
 • możliwością sterowania z komputera, tabletu, laptopa, panelu sterującego, ekranu dotykowego itp.,
 • możliwością bezstopniowego regulowania jasności,
 • możliwością używania lamp jako stroboskopów,
 • możliwością grupowego sterowania systemami oświetleniowymi.

System audio

Zintegrowany, w pełni programowalny system audio daje możliwość programowania różnych dźwięków zgodnie ze scenariuszem zadań strzeleckich.

System monitoringu

System monitoringu umożliwia:

 • obserwację zdarzeń w trakcie prowadzenia treningów strzeleckich nad każdym stanowiskiem strzeleckim,
 • rejestrację zdarzeń z możliwością ich dowolnego odtwarzania,
 • wbudowanie kamer wizyjnych do określania miejsca trafienia.

Opcjonalnie oferujemy kulochwyty mobilne, które mogą być ustawione w hali strzelań w dowolnych konfiguracjach tworząc przestrzeń tzw. „shoot house” umożliwiającą prowadzenie treningów taktycznych. Poniżej przykładowa konfiguracja.