MoST-2 Strzelnica Kontenerowa

 • może być używana jako zaawansowany obiekt szkoleniowy dla wszystkich służb mundurowych, a także jako obiekt komercyjny;
 • jest w pełni zamkniętym obiektem wyposażonym w system oświetlenia taktycznego, transportery tarcz, system CCTV oraz opcjonalnie w multimedialny trenażer;
 • posiada 25 m rzeczywistą długość osi strzelań;
 • zbudowana jest z czterech modułów (trzy moduły o wymiarach kontenera 40ftHC oraz jeden moduł o wymiarach kontenera 10ftHC);
 • wyposażona jest w dwa stanowiska strzeleckie;
 • wyposażona jest w trwały kulochwyt granulowany;
 • umożliwia korzystanie z amunicji o maksymalnej energii początkowej 3600 J pocisku, w tym broni wymienionej poniżej:
 • karabinek i karabin do 7,62x54R mm włącznie (z wyłączeniem pocisków ppanc., smugowych i zapalających),
 • pistolet i karabin bocznego zapłonu, np. kaliber 5,6 mm,
 • pistolet i rewolwer centralnego zapłonu, np. kaliber 7,62 mm; 9,65 mm; 11,43 mm,
 • strzelba gładkolufowa, kaliber wagomiarowy 12,
 • broń pneumatyczna, kaliber 4,5 mm (śrut);
 • gwarantuje najwyższą jakość powietrza dzięki doskonałemu systemowi wentylacji i klimatyzacji;
 • gwarantuje niski poziom hałasu na zewnątrz;
 • moc szczytowa strzelnicy wynosi 42 kW;
 • czas realizacji wynosi 90 dni;