MoST-2 Strzelnica Kontenerowa

  • to dwa stanowiska strzeleckie,
  • to w pełni zamknięty obiekt wyposażony w kulochwyt, system oświetlenia taktycznego, tarczociągi, monitoring oraz system klimatyzacji i filtracji powietrza;
  • to ściany zewnętrzne z izolacją cieplną i akustyczną;
  • to obiekt zbudowany z modułów o wymiarach kontenera 45ft HC, ustawionych na płaskim podłożu w dowolnej lokalizacji;
  • to wielkości strzelnic kontenerowych:
  1. MoST-2/1 o długość osi strzelań do 10m (jeden moduł)
  2. MoST-2/2 o długości osi strzelań do 15m (dwa moduły)
  3. MoST-2/3 o długość osi strzelań do 25m (trzy moduły);
  • to prowadzenie szkoleń i treningów strzeleckich ze stałych oraz zmiennych linii otwarcia ognia;
  • to niskie koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu niezniszczalnego kulochwytu granulowanego;
  • to możliwość prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J;
  • to możliwość korzystania z następującej broni:
  • broń pneumatyczna, kaliber 4,5 mm (śrut),
  • pistolet i karabin bocznego zapłonu, np. kaliber 5,6 mm,
  • pistolet i rewolwer centralnego zapłonu, np. kaliber 7,62 mm; .38; .45 ACP,
  • strzelba gładkolufowa, do kalibru wagomiarowego 12,
  • karabinek i karabin np. 7,62 mm NATO (z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających);
  • to pełne bezpieczeństwo przed wydostaniem się pocisku na zewnątrz, nawet przy przypadkowym strzale w zakresie kąta 360o;
  • to najwyższa jakość powietrza wewnętrznego dzięki filtracji powietrza o skuteczności 99,9% i laminarnemu przepływowi powietrza;
  • to ochrona środowiska zewnętrznego przed zanieczyszczeniem pyłowym (brak emisji pyłów do otoczenia);
  • to niski poziom hałasu na zewnątrz.