MoST-2 Strzelnica Kontenerowa

 • to dwa stanowiska strzeleckie,
 • to w pełni zamknięty obiekt wyposażony w kulochwyt, system oświetlenia taktycznego, tarczociągi, monitoring oraz system klimatyzacji i filtracji powietrza;
 • to ściany zewnętrzne z izolacją cieplną i akustyczną;
 • to obiekt zbudowany z modułów o wymiarach kontenera 45ft HC, ustawionych na płaskim podłożu w dowolnej lokalizacji;
 • to wielkości strzelnic kontenerowych:
 1. MoST-2/1 o długość osi strzelań do 10m (jeden moduł)
 2. MoST-2/2 o długości osi strzelań do 15m (dwa moduły)
 3. MoST-2/3 o długość osi strzelań do 25m (trzy moduły);
 • to prowadzenie szkoleń i treningów strzeleckich ze stałych oraz zmiennych linii otwarcia ognia;
 • to niskie koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu niezniszczalnego kulochwytu granulowanego;
 • to możliwość prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J;
 • to możliwość korzystania z następującej broni:
 • broń pneumatyczna, kaliber 4,5 mm (śrut),
 • pistolet i karabin bocznego zapłonu, np. kaliber 5,6 mm,
 • pistolet i rewolwer centralnego zapłonu, np. kaliber 7,62 mm; .38; .45 ACP,
 • strzelba gładkolufowa, do kalibru wagomiarowego 12,
 • karabinek i karabin np. 7,62 mm NATO (z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających);
 • to pełne bezpieczeństwo przed wydostaniem się pocisku na zewnątrz, nawet przy przypadkowym strzale w zakresie kąta 360o;
 • to najwyższa jakość powietrza wewnętrznego dzięki filtracji powietrza o skuteczności 99,9% i laminarnemu przepływowi powietrza;
 • to ochrona środowiska zewnętrznego przed zanieczyszczeniem pyłowym (brak emisji pyłów do otoczenia);
 • to niski poziom hałasu na zewnątrz.