MoST-1 Modułowa Strzelnica Tunelowa

 • to jedno stanowisko strzeleckie;
 • to zarówno spersonalizowana strzelnica osobista jak również idealny obiekt komercyjny (np. dla rusznikarzy i sklepów z bronią);
 • to obiekt wyposażony w kulochwyt, tarczociąg (opcjonalnie) oraz system wentylacji i klimatyzacji;
 • to możliwość umieszczenia:
 1. wewnątrz budynku lub w kontenerze (strzelnica nieizolowana)
 2. na zewnątrz (strzelnica izolowana);
 • to długość osi strzelań w zależności od potrzeb klienta w zakresie 5 do 100m;
 • to niskie koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu niezniszczalnego kulochwytu granulowanego;
 • to możliwość prowadzenia ognia z amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J (lub więcej dla specjalnych wymagań);
 • to możliwość korzystania z następującej broni:
 • broń pneumatyczna, kaliber 4,5 mm (śrut),
 • pistolet i karabin bocznego zapłonu, np. kaliber 5,6 mm,
 • pistolet i rewolwer centralnego zapłonu, np. kaliber 7,62 mm; .38; .45 ACP,
 • strzelba gładkolufowa, do kalibru wagomiarowego 12,
 • karabinek i karabin np. 7,62 mm NATO (z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających);
 • to pełne bezpieczeństwo przed wydostaniem się pocisku na zewnątrz;
 • to najwyższa jakość powietrza wewnętrznego dzięki laminarnemu przepływowi powietrza.

Wizualizacja