MoST-1 Modułowa Strzelnica Tunelowa

 • to zarówno spersonalizowana strzelnica osobista jak również idealny obiekt m.in. dla rusznikarzy i sklepów z bronią;
 • to w pełni zamknięty, nieuciążliwy dla otoczenia obiekt wyposażony w kulochwyt, system wentylacji i klimatyzacji, tarczociąg (opcjonalnie) oraz programowalne oświetlenie (z opcją stroboskopu oraz trybu zmiany koloru świecenia);
 • to możliwość posadowienia wewnątrz budynku oraz jako samodzielny obiekt na zewnątrz (pod warunkiem wykonania izolacji akustycznej i cieplnej)
 • spełnia konieczne warunki bezpiecznego użytkowania strzelnicy oraz normy środowiskowe;
 • to w zależności od potrzeb użytkownika do wyboru kulochwyt granulowany lub kulochwyt blokowy;
 • zapewnia możliwość użycia amunicji początkowej energii pocisku do 3600J lub więcej (dla specjalnych wymagań);
 • to jedno stanowisko strzeleckie;
 • to długość osi strzelań od 5 do nawet 200 m (tunel strzelecki);
 • zapewnia pełne bezpieczeństwo przed wydostaniem się pocisku na zewnątrz przy przypadkowym strzale w zakresie kąta 360 stopni.

To  także możliwość korzystania z następującej broni:

 • broń pneumatyczna, kaliber 4,5 mm (śrut),
 • pistolet i karabin bocznego zapłonu, np. kaliber 5,6 mm,
 • pistolet i rewolwer centralnego zapłonu, np. kaliber 7,62 mm; 9,65 mm; 11,43 mm,
 • strzelba gładkolufowa, do kalibru wagomiarowego 12,
 • karabinek i karabin np. 7,62 mm NATO (z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających);